ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ 2Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εξ Αποστάσεως Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Νέο, με διττό χαρακτήρα πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Διαπολιτισμική Επίγνωση

Δεδομένου ότι η κινητικότητα ποικίλων πληθυσμιακών ομάδων στην εποχή μας εντείνεται διαρκώς, η καθημερινότητα όλο και περισσότερων ανθρώπων απαιτεί τη συνύπαρξη με άτομα άλλων λαών, γλωσσών, πολιτισμών, μια συνύπαρξη που μπορεί να μην αποτελεί επιλογή αλλά επιβεβλημένη πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα αυτή, η διαπολιτισμική επίγνωση αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ αναγκαιότητα.

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διαπολιτισμικές σπουδές και η Ελληνική ως 2η Γλώσσα», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, σε ανθρώπους που η επαγγελματική τους ενασχόληση απαιτεί αυξημένη διαπολιτισμική επίγνωση αλλά και σε κάθε σύγχρονο άνθρωπο, είναι η εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, η κατάρτιση αλλά και η εμβάθυνση στις διάφορες θεωρίες αλλά και στους στόχους μιας διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Στόχος του Προγράμματος

Επιπρόσθετα, αυτό το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων που θα συμβάλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον όχι μόνο μέσω της αποδοχής και του σεβασμού του διαφορετικού, αλλά και μέσω της αναγνώριση της πολιτισμικής ταυτότητας, μέσα από μια καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Τίτλος Σπουδών

MEd Διαπολιτισμικές Σπουδές και η Ελληνική ως 2 η Γλώσσα

Επίπεδο πιστοποίησης

Master (2ος κύκλος σπουδών)

Τύπος Προγράμματος

Εξ αποστάσεως

Προσφέρεται από

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Frederick)
Τμήμα Παιδαγωγικών Νηπιαγωγών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)

Τρόπος Σπουδών

Πλήρης ή Μερική Φοίτηση

Δωρεάν Ενημέρωση


Εναλλακτικά καλέστε μας στο 216 800 1555.

Call Now Button